В МОМЕНТА СЕ СЛУЧВА НЕЩО ГИГАНТСКО! ВАЖНИТЕ ХОРА ЧЕРТАЯТ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ВИЖТЕ!

В МОМЕНТА СЕ СЛУЧВА НЕЩО ГИГАНТСКО! ВАЖНИТЕ ХОРА ЧЕРТАЯТ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ВИЖТЕ!

БСП ще проведе заседание на Националния съвет на партията. Ще бъде направена оценка на политическата обстановка и ще се обсъжда проект за нов устав на партията.

Заседанието ще започне в 11.00 часа в зала „Александър Лилов“ в централата на БСП. 

Дневният ред включва доклад за актуалната политическа обстановка в страната и задачите пред БСП, който ще бъде представен от лидера на партията Корнелия Нинова. 

Тя ще представи и оценка за 2-годишното управление на правителството на Бойко Борисов и управляващото мнозинство в 43-ото Народно събрание, както и отчет за дейността на парламентарната група на „БСП лява България“ през шестата и седмата сесия на този парламент. 

На заседанието на Пленума ще бъде разгледан и проектът на предизборна платформа на партията, чиито акценти са: икономика и образование, социална политика и здравеопазване, национална сигурност и противодействие на престъпността. 

Сред акцентите в предизборната платформа на социалистите е предложението за облагане с 20 процента данък на хората с доходи над 10 хиляди лева на месец, за освобождаване на предприемачите до 35-годишна възраст за две години от данък „печалба“ при определени условия, както и за приспадане на 50 лева от данъка на работещите родители. 

На заседанието на Националния съвет на партията ще бъде разгледан проектът за Устав на БСП, който ще бъде окончателно гласуван от делегатите на заседанието на 49-ия Конгрес на партията, насрочен за 4-ти и 5-ти февруари. 

Новият Устав е за повече демократичност, за ясни права и отговорности на всички партийни органи, за обновление и по-добрата организация. В него се предвижда да се разшири кръгът от хора, които ще вземат важните за партията решения, в това число и избор на председател. 

В името на равните права се въвежда мандатност и за народните представители в рамките на 3 мандата, като подобна вече съществува за общинските и областните председатели, както и за председателя на партията – 2 мандата.

Чрез документа се предлага гарантиране на участието на хора под 35 г. в Националния съвет чрез изискването един от двамата делегирани представители от всяка област да е младеж. Също така се предлага въвеждане на пряк избор от всички членове на председателя на БСП. На вниманието на Пленума се предлагат промени в Устава на партията, според които участието на партията в изпълнителната власт и кандидатурата за министър-председател да се утвърждават от Националния съвет.

Предлага се още възстановяване на съществуването на мярка за партийно въздействие „изключване”. Съгласно проекта за нов Устав на БСП се въвежда задължението за членовете на органи на различни нива да присъстват на заседанията, като при определен брой неоснователни отсъствия, следва отпадането им от състава на съответния орган. 

В същото време се засилват правомощията на контролните комисии на всички нива да следят за спазването на Устава. Съгласно проектоустава на БСП се изгражда ефективно политическото образование, което да спомага за израстването на партийните кадри. Чрез проектодокумента се въвежда специализирана подготовка по сектори и стройна система за реален механизъм за оценка на кадрите от страна на партията. 

Програмата на заседанието на Пленума на БСП включва и точка свързана с подготовката и организацията на заседанието на 49-я конгрес на БСП.

Източник: bradva.bg