ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧВАТ МАСОВО СЪБАРЯНЕ НА ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ! ЩЕ БУТНАТ И ВАШИЯ, АКО

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧВАТ МАСОВО СЪБАРЯНЕ НА ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ! ЩЕ БУТНАТ И ВАШИЯ, АКО

Advertisement:

Върховна административна прокуратура се самосезира след редица публикации в медиите за случаи на незаконно надстрояване и пристрояване на съществуващи строежи в столицата и големите градове в страната. В изпълнение на конституционните правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността, защита на обществения ред и правата на гражданите, ВАП е възложила на Дирекция национален строителен контрол извършване на проверка за незаконни строителства.

В резултат на възложената проверка от прокуратурата от ДНСК и съоветните Регионалните отдели на Националния строителен контрол /РО НСК/ в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са предприели действия по установяване незаконно изградени и изграждащи се допълнителни етажи над кота корниз на жилищни сгради високо застрояване, включващи изпълнени надстройки, остъклени покривни тераси, лоджии, навеси и балкони без разрешение и в нарушение на разпоредбите на ЗУТ.

При проверките, разпоредени от ВАП, на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са проверени общо 4267 жилищни сгради високо застрояване. За 3930 от сградите не е установено надстрояване, пристрояване, изграждане на тераси и остъкляване на балкона над кота корниз 15 метра. За 225 жилищни сгради трета категория високо застрояване е установено, че са изпълнени надстроявания, остъклени тераси и метални навеси над кота корниз 15 метра. За тези сгради компетентният орган за осъществяване на контрол върху тяхната законосъобразност. В тази връзка от ДНСК са предприети действия за установяване на собствеността, изискване на данни за издадени строителни книжа, установяване извършителите на строежите и правомерността на действията им, пише Пик.

Advertisement:

При установяване на незаконни строежи ще се предприемат съответните законови действия по издаване на заповеди за премахване. За 112 жилищни сгради високо строителство, но от четвърта категория е установено, че са изпълнени надстроявания, остъклени тераси, дървени и метални навеси и перголи над кота корниз. За предприемане на действия по установяване на незаконността им и съответно премахването им е в правомощиятана общинските администрации.

На територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са издадени 57 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни надстройки, остъклени балкони, лоджии и покривни тераси, като до момента са премахнати 36 от незаконните обекти. Остават още 21 влезли в сила заповеди за премахване, които са в процес на изпълнение и се предприемат предвидените законосъобразни действия от органите на ДНСК. По разпоредената от Софийска градска прокуратура проверка по това направление е установено, че на територията на гр. София е занижен контролът по строителството и не се извършват регулярни проверки. Преди дни СГП отправи предложение по реда на надзора за законност до дирекция „Общински строителен контрол“ в Столична община за извършване на ежеседмични проверки на територията на столицата за наличието на незаконно надстрояване. Проверката на Върховна административна прокуратура продължава.

Advertisement:

Източник: bradva.bg