ВНИМАНИЕ! 2017 ИДВА С МАСОВИ СЪКРАЩЕНИЯ НА БЕЗБРОЙ БЪЛГАРИ! ЕТО КОИ СА ЗАСТРАШЕНИ, ОЩЕ НЕ ПОДОЗИРАТ!

ВНИМАНИЕ! 2017 ИДВА С МАСОВИ СЪКРАЩЕНИЯ НА БЕЗБРОЙ БЪЛГАРИ! ЕТО КОИ СА ЗАСТРАШЕНИ, ОЩЕ НЕ ПОДОЗИРАТ!

От седмица миньорите от рудник „Бабино“ на Мини „Бобов дол“ получават предизвестия за съкращение.

От началото на 2017 година ще бъдат съкратени 420 работници, съобщи БНР. Около 50 от тях ще бъдат пенсионирани. 

Бюрото по труда в Дупница е уведомено за масовото съкращение. 

Съкращенията в „Бабино“ са заради невъзможност да се изпълняват нормите за добив на въглища, обясни Йорданка Германова, регионален координатор на КТ „Подкрепа“-Дупница: 
„Тези, на които им предстои пенсиониране, естествено се прави, защото те доста дълго време чакаха това съкращение, за да могат да си подадат документите за пенсия. При тези, които са в работоспособна възраст, мненията са разделени, тези, които искат да работят, на тях са предложени работни места в рудник „Бобов Дол“ и в други предприятия. Има и една част, които въобще не желаят да продължат трудовия си стаж и опит там“. 

Съкратените работници получават една брутна заплата обезщетение. 

Собственикът отказал да договаря по-добри условия. 

„Беше една голяма битка изобщо да се подпише този колективен трудов договор. За обезщетенията беше категоричен работодателят“, каза Германова. 

Шест заплати обезщетение при пенсиониране получават единствено миньорите с десет години стаж при работодателя. Тези с по-малък ще вземат по две заплати. 

Миньорски протест за запазване на мина „Бабино“ не се планира.

„Може би миньорите вече толкова са уморени, че вероятно не считат, че това е изход от ситуацията“, коментира Германова.

Източник: bradva.bg