МНОГО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ! ХОРАТА НЕ МОГАТ ДА ПОВЯРВАТ КАКВО СЕ СЛУЧВА!

МНОГО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ! ХОРАТА НЕ МОГАТ ДА ПОВЯРВАТ КАКВО СЕ СЛУЧВА!

Средните доходи на домакинствата в България са нараснали през миналата година повече от два пъти по-бързо, отколкото техните разходи.

През 2016-а година общият доход средно на лице от домакинство се е повишил с 4,3% спрямо предходната година, достигайки 5167 лева. 

В същото време НСИ отчете, че през периода от 2008-а до 2016-а година общият осреднен доход се е увеличил близо 1,5 пъти. Реалните доходи на домакинствата нараства с 5,2% през 2016-а година в сравнение с 2015-а, като индексът на реалните доходи през миналата година е най-висок спрямо 2011-а година, увеличавайки се с цели 134,6%, показват данните на НСИ. 

Доходът от работна заплата през миналата година е бил в размер на 2807 лева средно на лице от домакинство, увеличавайки се с 3% спрямо 2015-а година и нараствайки 1,5 пъти в сравнение с 2008-а година, като относителният дял на работната заплата в общия доход е достигнал 54,3% през 2016-а година, увеличавайки се с 0,7 процентни пункта спрямо година по-рано и с 2,4% спрямо 2008-а година. 

Доходите от пенсии пък са нараснали през миналата година с 11,4% спрямо 2015-а и с 1,8 пъти в сравнение с 2008-а година. През 2016-а година доходът от пенсии достига 1432 лева средно на лице от домакинството спрямо доходи от пенсии за 810 лева през 2008-а година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2016-а година е 27,7% от общия доход на домакинствата, което е с 1,7 процентни пункта повече спрямо година по-рано. 

В същото време доходите от самостоятелна дейност намаляват през миналата година с 10,9% спрямо 2015-а година, но нараства с 1,2 пъти спрямо 2008-а година. Доходът от трудова дейност извън работната заплата пък намалява на годишна база с 5,1% и с 12,3% спрямо 2008-а година.

Според НСИ, през миналата година българските домакинства са изразходвали 4755 лева средно на лице, което е с 1,9% повече от разходите през 2015-а година, като от 2008-а година насам разходите на домакинствата са се увеличили 1,5 пъти. 

Относителният дял на потребителските разходи от общите разходи на домакинствата намаляват от 85,3% през 2008-а година до 82,6% през 2016-а година. В рамките на миналата година за храна са изразходвани 1464 лева средно на лице от домакинството, което представлява 30,8% от общите домакински разходи и е с 0,5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015-а и с 5,8 проценти пункта под разходите за храна през 2008-а година. 

През 2016-а година разходите, свързани с жилището (като тези за вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) са в размер на 856 лева средно на лице от домакинството, увеличавайки се с 2,0% спрямо 2015-а година и 1,5 пъти спрямо тези разходи през 2008-а година, дължащо се предимно на по-големи разходи за електроенергия и горива.

Източник: bradva.bg