ВНИМАНИЕ, НОВА ИНФОРМАЦИЯ! БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПЛАЩА ТЛЪСТА СУМА ВСЕКИ МЕСЕЦ! ЗА ДА ВИ ОГРЕЕ ОТИДЕТЕ В САЙТА НА

ВНИМАНИЕ, НОВА ИНФОРМАЦИЯ! БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПЛАЩА ТЛЪСТА СУМА ВСЕКИ МЕСЕЦ! ЗА ДА ВИ ОГРЕЕ ОТИДЕТЕ В САЙТА НА

Заявление за отпускане на обезщетение за безработица ще може да се подава по електронен път.

Това предвиждат промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица, които бяха одобрени от правителството, съобщава пресцентърът на МС. 

Промяната ще облекчи безработните да ползват осигурителни права. За подаване на заявление по интернет ще се ползва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. 

Възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще се запази. 

За хората, чието осигуряване е прекратено след 31.12.2016 г., срокът за изплащане на паричните обезщетения ще се определя от броя на годините, през които са се осигурявали за безработица след 2001 г. По този начин отпада необходимостта да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж. 

За преценка на правото и определяне размера на обезщетението ще се използват данните от информационната система на НОИ. 

Източник: bradva.bg